Bukov pelet proizvodnja

Najbolji drveni peleti – Drveni peleti sagorevaju čisto, proizvode više toplote i manje pepela od drvenih peleta lošijeg kvaliteta.

Inferiorni peleti mogu učiniti da vaš kotao radi manje efikasno i da izazove „čađ“ i klinkere (grude ili module). Oni guše vaš kotao, uzrokujući da se gasi i značiće redovnije servisiranje – koštaće vas novca.

Preporuka bukovpelet.rs imaju sve što treba povoljne cene peleta i sertifikat a1 peleta

Pa kako da znate kako izgleda visokokvalitetni drveni pelet i koje su dodatne stvari koje treba da uzmete u obzir?

Neki proizvođači drvenih peleta (i jeftinih, uvezenih peleta) će dodati punila i vezivna sredstva u svoje pelete kako bi ih povećali i povećali profit na vaš račun. Postoji mnogo stvari koje se mogu dodati u pelete, ali neki uobičajeni aditivi su lepak, karton, papir, mastilo i kora.

Ovi lažni aditivi efikasno zaustavljaju sagorevanje drveta, što znači više pepela, pa čak i kreozota (ako peleti uključuju koru) koji će začepiti vaš uređaj. Ishod je da ćete morati češće da praznite pepeo, što vam oduzima više vremena, i moraćete češće da servisirate svoj kotao – čak možete poništiti svoju garanciju.

Pitajte svog dobavljača kotlova koju vrstu peleta preporučuje. U EU proizvođači kotlova obično navode da bi trebalo da sagorevate samo „ENPlus“ pelete kako biste zadržali garancije.

Peleti od biomase su obnovljivi resurs, gorivo koje je danas već široko dostupno u svetu. Piljevina ili strugotine se sabijaju pod velikim pritiskom i probijaju kroz rupe. Ovo je vruć proces i prirodni lignin u piljevini/drveni strugotini se topi i povezuje prašinu zajedno, držeći pelet u obliku i dajući mu onaj karakterističan sjaj spolja.

Detal iz Osečine proizvodi pšelet od bukve koji je najboljeg kvaliteta. Prema tome cena peleta od bukve koju smo mi formurali je sigurno najisplativija za sve vrste grejanja.

Peleti su izuzetno guste i mogu se proizvoditi sa niskim sadržajem vlage (ispod 10%) što im omogućava da se sagorevaju uz veoma visoku efikasnost sagorevanja. Njihova velika gustina takođe omogućava kompaktno skladištenje i racionalan transport na velike udaljenosti. Električna energija proizvedena od peleta u pretvorenim postrojenjima na ugalj je skoro ista cena kao i električna energija proizvedena iz prirodnog gasa, dizela.

Peleti su održivo gorivo koje može da obezbedi značajno smanjenje neto emisije ugljenika u poređenju sa fosilnim gorivima. Njegova proizvodnja i upotreba takođe donose dodatne ekološke i društvene koristi.

Goriva od biomase zamenjuju fosilna goriva u elektranama, pećima, kotlovima za tekstil, hranu, kožu, stočnu hranu, industriju boja i stoku za životinje.