Plasticne septicke jame

Plastične septičke jame su sve češći izbor u poređenju sa tradicionalnim betonskim rezervoarima. Nekoliko je razloga zašto se plastika sve više koristi u proizvodnji septičkih jama, a ovde ćemo navesti neke od glavnih prednosti koje plastične septičke jame nude u odnosu na betonske.

Lakša instalacija: Plastične septičke jame se mnogo lakše i jednostavnije instaliraju od betonskih rezervoara. Pošto su plastične jame lakše, lakše ih je postaviti i premestiti na mesto ugradnje. Ovo takođe smanjuje troškove instalacije i vreme potrebno za podešavanje.

Bolja otpornost na koroziju: Plastične jame su otpornije na koroziju od betonskih. Korozija može oštetiti betonske jame, što može uzrokovati probleme sa prodiranjem vode i dugoročno smanjiti njihovu efikasnost. Plastične jame ne korodiraju, što znači da neće biti problema sa prodiranjem vode i njihova efikasnost neće biti smanjena.

Veća izdržljivost: Plastične septičke jame su izdržljivije od betonskih rezervoara. Otporniji su na lomove i pukotine koje mogu nastati usled promena temperature i pritiska u zemljištu. To znači da plastične jame mogu trajati mnogo duže od betonskih i biti otpornije na oštećenja.

Manje održavanja: Plastične septičke jame zahtevaju manje održavanja od betonskih rezervoara. Plastične jame se lakše čiste, a manje su osetljive na stvaranje naslaga i nakupina. To znači da neće biti potrebe za čestim čišćenjem i održavanjem.

Ekološki prihvatljiviji: Plastične septičke jame su ekološki prihvatljivije od betonskih jama. Plastični materijal se može reciklirati i ponovo koristiti, čime se smanjuje njegov uticaj na životnu sredinu. Takođe, plastične jame se lakše transportuju i mogu biti manje štetne po životnu sredinu tokom proizvodnje i transporta.

Ukratko, plastične septičke jame su bolji izbor od betonskih jer se lakše postavljaju, otpornije na koroziju, izdržljivije, manje zahtevaju održavanje i ekološki prihvatljivije.